ریاست بیمارستان

تعداد بازدید:۷۳۴

 

   

نام و نام خانوادگی:

دکتر بهزاد صدیق 

مدرک تحصیلی:

دکترای پزشکی عمومی

پست الکترونیک:

 

تلفن تماس:

 

سوابق مدیریتی: